world-news

какво е рибен покер

компанията Amax International Holdings Ltd, регистрирана в хонг Конг, съобщава, че нетната загуба достига около 418,10 милиона долара, хонг конг (53,6 милиарда долара) за финансовата година, приключила на 31 март, с почти 52,80 милиона долара, хонг конг година по-рано.max International обвини, по-голямата част от годишния чистия дефицит на групата загуби в 353,53 милиона долара, хонг конг, свързани с выбытием ассоциированной на компанията.max International не выплачивала междинни дивиденти в рамките на финансовата година, приключила през март, и на директора не препоръчва никакви окончателния дивидент за една година. какво е рибен покер.